Copyright © 2018


© Copyright 2017 CarVision b.v.

Alle rechten voorbehouden. 

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CarVision is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan afbeeldingen en/of tekst te dupliceren, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CarVision is het niet toegestaan om creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van CarVision, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van CarVision is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. 


CarVision b.v.
Impact 34
6921 RZ  DUIVEN
(t) 026 3622022
(f) 026 3629707
KvK 09108772
BTW NL812261665 B01